Kallmur i olika sorters sten

Kallmurar är den enklaste varianten av murbygge. Kallmurar är en uråldrig metod som kännetecknas av dess enkelhet utan användning av murbruk.

Kallmurar byggs när stenar staplas direkt på varandra utan att använda murbruk. Muren kan vara både enkel- och dubbelsidig. Enkelsidiga lösningar används oftast som stödmurar. Om kallmuren är dubbelsidig så byggs den som en fristående mur. Det går att bygga en kallmur i flera olika stensorter, både block och skivor i natursten men även kullersten.

kallmur

Kallmur är det enklaste murbygget

Kallmuren byggs baserat på en väldigt gammal teknik och kan anläggas med både vanliga stenar samt förfinade stenblock. Omkringliggande miljöer avgör hur en kallmur ska byggas, om det är med fältstenar eller med huggna block av sten. Även om metoderna är desamma så anses huggna stenblock som mer exklusiva än fältsten. Fältsten är stenar som man hittar i naturen, alternativt sprängsten.

Kallmur – en mur utan murbruk

Murbruk är en cementliknande fogmassa mellan stenarna som gör att tegelstenar eller andra stenar fogas samman vid murning. Kallmurar byggs utan murbruk. Detta gör att arbetet inte tar lika lång tid som en mur med murbruk. Tekniskt är det enkelt att bygga en kallmur då stenarna staplas direkt mot varandra och har en lätt lutning inåt från alla sidorna. Dock så kräver arbetet att man har erfarenhet av hur stenarna rör sig med tiden. Du vill självklart få en stabil mur som inte påverkas av markrörelser.

Varför ska du ha en kallmur istället för vanlig mur?

En kallmur tar hänsyn till rörelser i underlaget och är flexibel då stenarna tillåts röra på sig i och med att de inte är fogade med murbruk. Tack vare flexibiliteten så kan en kallmur stå vid en trafikerad väg utan att påverkas speciellt mycket av rörelser i marken.

Låt VE Sten AB bygga din kallmur

Vi på VE Sten AB samt Valter Eklund Stenentreprenader AB har lång erfarenhet av att bygga kallmurar, både i natursten och huggna stenblock. Vi kan hjälpa dig med planering och genomföra hela arbetet. Din personliga åsikt om val av sten och design med hjälp av våra experter gör att du kan få en fin kallmur som passar bra in med resterande omgivningar. Vi vet vikten av att muren ska passa bra in med resterande miljöer och har alltid i åtanke hur det kan komma att förändras i framtiden, så din mur passar även om 10 år. Vid val av huggna stenblock så kan vi alltid måttanpassa stenarna och om vi inte har önskad sten på lager så kan vi alltid beställa in sten för just ditt projekt.

Om du hellre bygger din kallmur själv kan vi hjälpa dig att ta fram en bra idé och hjälpa dig att beställa rätt mängd sten för ditt murbygge.

Du kan köpa sten till din kallmur direkt i vår E-Butik.