Skicka din förfrågan direkt

 

Är det natursten involverat så är vi entreprenören för jobbet.

Underlag, förutom ifyllda fält härintill, önskar vi få ifyllda för att kunna göra en så korrekt bedömning av projektet.

  1. Bild/bilder/beskrivning på hur det ser ut idag.
  2. Ritning/skiss eller förklaring på vad ni vill ha utfört samt även i vilken omfattning.
  3. Mått på det som ska utföras, bredd, längd samt höjd för att kunna beräkna mängdomfattning.
  4. Viktig information som t ex. Går det att köra tunga fordon på platsen, känslig miljö, dränage eller liknande.
  5. Speciella krav, färdigställande datum, start- och stopptid för arbetet etc.

I nästa skede tar vi gärna ett möte och går igenom projektet tillsammans med dig för att diskutera idéer, utförande, kvalitet, krav på plats m m. Vi börjar gärna med en grov genomgång och prissättning, så att du får en uppfattning om kostnad och omfattning på ditt projekt.

Vänligen fyll formuläret nedan