INFORMATION KRING COVID-19

Bästa kund, leverantör och underentreprenör!

I och med COVID-19 och dess spridning vill vi be er att samarbeta med oss i denna ovanliga situation,

med omtanke för allas hälsa och välmående.

 

Kontakta oss på sjuk@ve-sten.se om ni har ett bekräftat fall med Coronavirus, så att vi tillsammans kan minimera risken för smittspridning.

Följ de råd som myndigheter delger:

  • Tvätta händerna noga och ofta med tvål och vatten.

  • Undvik att röra vid ansikte och mun.

  • Undvik nära kontakt med andra, handslag, hälsningskramar och pussar.

  • Nys och/eller hosta i armvecket eller i pappersnäsduk som slängs i papperskorg med lock.

 

För mer information gå till följande länkar:

Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Europeiska smittskyddsmyndigheten:

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

World Health Organization:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

Tack för att ni hjälper oss att minska risken för smittspridning!

INFORMATION REGARDING COVID-19

Regarded customer, supplier and subcontractor!

We ask you to collaborate with us in this unusual situation regarding the COVID-19 (Corona) and its spreading.

 

If you have a confirmed case of a person infected with COVID-19 within your company, please contact us by email: sjuk@ve-sten.se

Please adhere to the guidelines that the authorities gives:

  • Wash hands regularly and thoroughly with soap and water.

  • Avoid touching face and mouth.

  • Avoid handshakes, greeting embraces and kisses.

  • Sneeze and/or cough in to the crook of your arm or into a paper tissue. Dispose of tissue in a bin with a lid.

 

For more information click on the following links:


Swedish health authority:

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

European Center for Disease Prevention and Control:

 https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

World Health Organization:

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

Thank you for helping us minimize the risk of further spreading of COVID-19!

 

 

Villkor och riktlinjer

Allmänna villkor

Integritetspolicy

Policy gällande personuppgift

Impregnering

Rengöring inomhus

Rengöring

Skötsel och underhåll

Transportalternativ

Sveriges Stenindustris riktlinjer

VE Stens villkor för mallning och montering

Vid tillverkning på verkstaden