Valter Eklund Koncernen • VE Sten AB • Valter Eklund Stenentreprenader • E-post: info@ve-sten.se • Telefon: +46 8 38 03 30

Besök: Korgvidegränd 5-7, 162 44 Vällingby • Post: Box 6024, 162 06 Vällingby

BESÖKSADRESS:

Valter Eklund Stenentreprenader AB

VE Sten AB
Korgvidegränd 5-7
162 44 Vällingby

POSTADRESS:

Valter Eklund Stenentreprenader AB

VE Sten AB
Box 6024
162 06 Vällingby

VÄXEL / RECEPTION:

Telefon: +46 8 38 03 30
Fax: +46 8 38 56 38
info@ve-sten.se

VALTER EKLUND STENENTREPRENADER AB

VD:

Mikael Stjernborg

Telefon: +46 8 586 134 71

Maila Mikael

OPERATIV CHEF:

Tom Tjörnemar

Telefon: +46 8 586 134 72

Maila Tom

PROJEKTLEDARE:

Ian Hawkins

Telefon: +46 8 586 134 87
Maila Ian

John Lee Boyce

Telefon: +46 8 586 134 83
Maila John

Vejio Reiman

Telefon: +46 8 586 134 75
Maila Veijo

Mats Lindmark

Telefon: +46 8 586 134 63

Maila Mats

VE STEN AB

OPERATIV CHEF:

Ali Razaz
Telefon: +46 8 410 247 24
Maila Ali

PRODUKTION/LOGISTIKCHEF:

Kent Ploog
Telefon: +46 8 410 247 15
Maila Kent

 

LOGISTIK/TRANSPORT:

Telefon: +46 8 410 247 27

FÖRSÄLJNING:

Johan Grehagen
Telefon: +46 8 410 247 19
Maila Johan

Jonas Eklund
Telefon: +46 8 410 247 11
Maila Jonas

Patrik ”Pata” Karlsson
Telefon: +46 8 410 247 16
Maila Pata

Oscar Martinsson
Telefon: +46 8 410 247 17
Maila Oscar

EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Telefon: +46 8 586 134 70