Projekt utfört åt privatperson i Stockholm

Marmor - Spa

Marmor - Spa

Marmor - Spa

Marmor - Spa

1/3

I samverkan med inredare och slutkund skapade vi här ett avslappnat hemmaspa där vi specifikt levererade och monterade marmor av typen Carrara C på golv, vägg i pool och duschutrymme, både som stora plattor, formsågade skivor samt som mosaik. Vårt projektåtagande inkluderade utöver allt som rörde naturstenen även visst konstruktionsarbete samt därtill tätskikt.

Projekt utfört åt Skanska AB på Regeringsgatan, Kv. Hammaren, Stockholm.

Granit - Fasad

Granit - Fasad

Granit - Fasad

Granit - Fasad

1/3

Demontering av befintlig fasadbeklädnad samt leverans och montering av polerad svart granit på fasad. Den tidigare fasaden på fastigheten skulle bytas ut och vi fick uppdraget av Skanska att hantera uppdraget. Projektet utfördes under pågående normal fastighet och gatudrift.

Projekt utfört med FSG Entreprenad AB på Centralbadet i Stockholm.

Marmor - Centralbadet

Marmor - Centralbadet

Marmor - Centralbadet

Marmor - Centralbadet

1/3

Vi producerade, levererade och monterade all natursten under denna ombyggnation, inkluderande samtliga pooler, golv, väggar och detaljer i relaxen. Vårt projektåtagande inkluderade utöver allt som rörde naturstenen även visst konstruktionsarbete samt därtill tätskikt i berörda delar.