Valter Eklund Koncernen • VE Sten AB • Valter Eklund Stenentreprenader • E-post: info@ve-sten.se • Telefon: +46 8 38 03 30

Besök: Korgvidegränd 5-7, 162 44 Vällingby • Post: Box 6024, 162 06 Vällingby

Stenlösningar för alla behov, vi förverkligar dina naturstensdrömmar!

Klicka här för att läsa mer

Välkommen till Valter Eklund Koncernen!

INFORMATION KRING COVID-19

Klicka här för att läsa sammanställd information som vi önskar delge våra kunder,

leverantörer och underentreprenörer

INFORMATION REGARDING COVID-19

Click here to read information that we wish to communicate to our customers,

suppliers and subcontractors
 

UTMÄRKELSER

ÖPPETTIDER 2020

 

BUTIK & UTSTÄLLNING 

Mån – Fre | 07:00-17:00 

Lör–Sön | Stängt​​

AVVIKANDE

8 Jan –10 Jan | 07:00-16:00

 

LAGER & LOGISTIK

Mån – Fre | 07:00-16:00 

Lör – Sön | Stängt

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR